Ons privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Stichting Evenementencommissie Wormer, gevestigd te Wormer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34374948. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Wij vragen persoonsgegevens van je indien je:

  • kaarten bestelt via ons ticketsysteem

Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

  • contact met je op te nemen of te onderhouden (b.v. nieuwsbrief)
  • afwikkeling kaartverkoop (betaling/verzending)

Stichting Evenementencommissie Wormer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Informatie, wijziging en bezwaar
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Evenementencommissie Wormer. Voor correctie of verwijdering kunt u een email sturen naar privacy@concertenwormer.nl, uw verzoek wordt gehonoreerd nadat wij uw identiteit hebben vastgesteld.

Melding autoriteit persoonsgegevens
Stichting Evenementencommissie Wormer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@concertenwormer.nl

Melding aan de betrokkene
Je wordt van eventuele inbreuk op onze beveiliging (binnen 32 uur) op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijziging privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Bij wijzigingen zal het bestuur je tijdig informeren.