20 FEBRUARI 2016

URKER ZANGERS, THERA DE ZWART EN DUB DE VRIES

(tekst: Frits van der Sloot, foto’s Leendert Moerland)

Het welkom in de Maria Magdalenakerk te Wormer was weer allerhartelijkst, evenals het weerzien met organist Dub de Vries, zoals altijd geflankeerd door zijn trouwe metgezel Rob en ditmaal in gezelschap van de wonderschone Thera de Zwart op panfluit. Het duo opende met de eveneens wonderschone melodie van het ‘Ave Maria’ van Cacinni. De ,,Urker Zangers” openden met het ‘Gebed des Heeren’ en met Psalm 116.

Het publiek mocht vervolgens reisleider en solist Jonathan Mars horen, hoe hij met zijn prachtige en krachtige stem bezong; ‘k Ben reizend naar die stad, daar waar geen smart en verdriet meer zal zijn. We zongen de bekende woorden van Psalm 42 en tot besluit van ons eerste optreden ‘Grote God, wij loven U’. Hierna speelden de ervaren maestro Dub de Vries en het aanstormend talent Thera de Zwart een ‘Ariso’ van Bach en het ‘Rondo’ van Diabelli. Buiten was het onrustig, maar de prachtige klank van de panfluit blies rust in de prachtige kerk.

 

Dat het buiten stormde liet onze eigen dirigent Jacob Schenk in een bulderend voorspel op de piano nog eens extra merken en het koor bezong: ‘Ik voel de winden Gods vandaag’.Daarna de troostrijke woorden van Psalm 23, ‘Gott ist mein Hirt’ van Schubert. Nadat Jacob Schenk zijn enorme talent achter de vleugel had laten horen, kwam nog eens een ander ongelofelijk bijzonder talent van hem ten gehore, toen hij de solo zong bij ‘Vo tsartvi Tvoem’, muzikaal verwoord door de Bulgaarse componist Dobri Hristov en op onnavolgbare wijze vertolk door Jacob Schenk, die tijdens zijn imponerende solo “en passant” nog even feilloos zijn mannenkoor erbij dirigeerde …

Tot besluit van dit blokje muziek zong het koor de rustieke muziek van Karl Jenkins’ ‘Agnus Dei’.

Na de pauze openden Dub en Thera met een melancholische melodie van Ennio Morricone en vervolgde het koor het concert met een blokje negrospirituals; als eerste met de nederige bede ‘Close to Thee’. Daarna trok solist Jonathan zijn gospel shoes aan en verkondigde de blijde boodschap in ‘He’s the lily of the valley’. Het publiek stapte maar wat graag met hem mee door deze valley om daar vervolgens aan boord te stappen van ‘The Gospel Train’, waar machinist, solist en pianist Jacob Schenk het publiek dolenthousiast maakte, ze een paar keer te vroeg uitstapten om te klappen, maar met evenveel plezier weer instapten om toch gezamenlijk op het eindstation van het lied aan te komen. Hilariteit alom, en een waar muzikaal feestje! Frits deed de voorbede in de bedelied ‘I want to die easy’, waarna we besloten met een oude profetie van Ezechiël; dood is niet dood, de ‘Dry bones’ komen weer opgewekt tot leven door de Geest van de Heer.

Na een heerlijke muzikale rondreis, met Dub als de muzikale reisleider en Thera als muzikale gastvrouw zette het koor het machtige ‘Morte Christe’ van Emrys Jones in, met Jacob wederom als voorzanger. ‘Die Nacht’van Schubert was prachtig en het ‘Zigeunerkoor’ van Verdi krachtig en ‘The long day closes’ van Arthur Sullivan schilderachtig.

Kortom veel om dankbaar voor te zijn op deze heerlijke avond en tot besluit zong het koor dan ook op speciaal verzoek van de organisatie: ‘Dank sei Dir, Herr’ van Händel, waar het publiek tot slot nog eenmaal ademloos luisterde naar het bijzondere talent van solist Jonathan.

Na een daverend applaus, de lieve dankwoorden en het uitdelen van de meest kleurrijke bossen bloemen, zong het mannenkoor nog ‘The Lords Prayer’, waarmee de muzikale en inhoudelijke cirkel weer rond was. Het was weer goed om in Wormer te zijn!

   
© Stichting Evenementen Commissie Wormer