Wormerlied

De coupletten worden gezongen op de melodie van het refrein Aan het Noordzee strand

Waar het water kabbelt in het mooie Zwet

En een enkele visser ’s avonds fuiken zet,

Is het oude Wormer, dorp van riet en sloot,

Dat aan ie-dre vreemd’-ling, enig schouwspel bood.

Heerlijk daar te wonen, dorp waar ik van hou,

Ja mijn fijne Wormer,

blijf ik altijd trouw.

Tussenspel:

Industrie op’t weiland, vroeger vol met hooi,

Oude boerderijen vielen er ten prooi,

Waar de groene velden, nu zijn volgebouwd,

Denk ik aan’t verleden, ’t was mij zo vertrouwd,

Waar de melkbus rammelt en wat klomp geklos,

Herinnering aan Wormer,

laat mij nooit meer los.

Tussenspel:

Waar het ’s winters mooi is, in de verse sneeuw

In het voorjaar hoor je, grutto’s eerste schreeuw

Waar op zomer avond,

schuilend achter ’t riet

Bij de rand van’t water, heel het dorp geniet

Geluiden klinken prachtig, ’t veld zo mooi getooid

’t Leven is hier goed zo, dat vergeet ik nooit.

’t Leven is hier goed zo,

Vertragen:         dat   ver-geet   ik   nooit.

   
© Stichting Evenementen Commissie Wormer